Pierwsza ilustracja: oto moja praca wysłana na “Konkurs dla Ilustratorów” ogłoszony przez kwartalnik “Przekrój”. Zadaniem konkursowym było zilustrowanie “Małego reportażu” Tomasza Wiśniewskiego. Rysunki wykonałam flamastrem. Widoczny na ilustracji konkursowy tekst, wydrukowany został we wcześniejszym numerze “Przekroju”. Zeskanowałam ten fragment strony gazety, wstawiłam w plik graficzny i był to dla mnie punkt wyjścia dla wykonania kompozycji z rysunkami.

Pozostałe prace: są to realizacje robocze, które powstawały po drodze uzyskiwania finalnej wersji ilustracji.

Więcej rysunków flamastrem – z piratami, a także innych – zobaczysz na: https://www.karolak-art.com/work/marker-drawings/

Tags : Drawings
Share
@