Intensywny kurs przygotowujący do egzaminu na Akademię Sztuk Pięknych - indywidualne lekcje rysunku, malarstwa i projektowania, od podstaw. Ułożenie teczki z pracami, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Lekcje Sztuki - Warszawa.

Przygotowanie do egzaminów – Akademia Sztuk Pięknych.

Indywidualnie przygotowuję kandydatów do egzaminów na Akademię Sztuk Pięknych, na wszystkie wydziały. Ponieważ jest to nauka indywidualna, skrojona zostaje dokładnie pod Twoje potrzeby.

Zdajesz sobie zapewne sprawę z tego, że na egzaminach na ASP zaprezentować musisz wysokie umiejętności w zakresie rysunku, malarstwa i projektowania. Egzamin na ASP ma bowiem charakter konkursowy. Wybierani zostają najlepsi. Bycie średniakiem nie jest gwarantem, że zostaniesz przyjęty na ASP.

Są konkretne oczekiwania wobec kandydatów na ASP. Na egzaminie musisz wykonać studium postaci w przestrzeni - wymiar kartonu 100 x 70 cm oraz musisz namalować martwą naturę - w formacie 50 x 70 cm. Ponadto dochodzą zadania egzaminacyjne z projektowania, odrębne dla różnych wydziałów. Na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki obowiązuje dodatkowo egzamin z chemii.

Wstępnym etapem egzaminu jest zawsze ocena Twojej teczki z pracami. Teczka ma zawierać przede wszystkim prace wielkoformatowe - studia postaci i malarstwo, powinny być też dołączone plansze ze szkicami, projektowe kompozycje własne, fotografie i inne. Na poszczególnych wydziałach ASP, w regulaminie egzaminu, podane są szczegółowo wymagania odnośnie zawartości teczki i jaką konkretnie ilość prac trzeba załączyć do poszczególnej kategorii tematycznej. W tym etapie egzaminu najwięcej osób odpada, dlatego ułożenie doskonałej teczki jest podstawą. W czasie trwania pandemii wprowadzono na uczelniach ASP wymóg prezentowania teczki jako ‘Portfolio w PDF’. Przestrzegam przed komputerowym poprawianiem swoich prac, ponieważ komisja może poprosić Cię o dostarczenie teczki z pracami na rozmowę kwalifikacyjną.

Na lekcjach prowadzonych pod moim kierunkiem, będziesz uczyć się rysunku, malarstwa i projektowania. Stopniowo będziemy gromadzić kolekcję Twoich prac do teczki. Zajęcia rozpoczniemy od nauki szkicowania - na kartkach A4. Będziesz wykonywać szkice dłoni, stóp, postaci, stopniowo przejdziemy do nauki wykonywania wielkoformatowego anatomicznego studium postaci. Nauka rysunku jest żmudnym procesem, wymaga Twojego zaangażowania wieloletniego. Od razu zwracam uwagę na fakt, że musisz zwrócić się ku sztuce ‘klasycznej’. Czas na realizowanie swoich pasji, np. komiks czy ilustracje do gier, będziesz miał dopiero na trzecim roku studiów, gdy wybiera się na specjalizację na ASP. Póki co, jak najwięcej czasu poświęcić powinieneś na naukę rysowania studium postaci i malowanie martwych natur - bo takie są wymogi egzaminacyjne. ASP jest uczelnią, która przede wszystkim kształci klasycznie. Teczka oczywiście zawierać ma Twoje ‘kompozycje własne’, ale powinna być tych prac mniejszość, większość prac dotyczyć ma tematów wskazanych powyżej.

Pod moim kierunkiem zdobędziesz takie umiejętności, byś w krótkim czasie trwania egzaminu, zdołał wykonać ukończone prace. Na przykład na Wydziale Grafiki w-wskiej ASP, czas na wykonanie studium modela w przestrzeni, to dwa dni po 4 godziny (wliczając w to przerwy na odpoczynek dla modela), 4 godziny na namalowanie martwej natury oraz 4 godziny na wykonanie kompozycji projektowej / ilustracji na podany temat. Zakres i tematy zadań egzaminacyjnych oraz czas na ich wykonanie, różnią się między wydziałami uczelni ASP. Pamiętaj jednak, że wypracować musisz takie techniki w rysowaniu i malowaniu, by móc wykonać ukończone prace w danym przedziale czasowym. Praca nieukończona, automatycznie usuwa Cię z puli kandydatów na uczelnię.

Osobno przygotowuję do rozmowy kwalifikacyjnej, która jest równie wysoko punktowana jak egzaminy praktyczne. Porozmawiamy o tym, jak dobrze zaprezentować się podczas takiej rozmowy, jak dobrze ‘sprzedać się’. Egzamin wstępny z historii sztuki na szczęście na ASP już nie obowiązuje, jednak pytania z tego zakresu wiedzy, mogą na rozmowie kwalifikacyjnej paść. Głównie ta rozmowa dotyczy jednak prac, które zaprezentowałeś w teczce, jest to rozmowa o Twoich pasjach artystycznych i o ogólnym Twoim rozeznaniu w świecie sztuki, w szerokim tego pojęcia znaczeniu. Warto wykazać się elokwencją.

Temat egzaminów na Akademię Sztuk Pięknych jest niezwykle złożony i obejmuje zagadnienia specyficzne dla poszczególnych wydziałów ASP. Zachęcam do kontaktu osobistego ze mną - telefonicznie lub mailem, omówimy wszystkie kwestie. Zapraszam serdecznie na lekcje!

Istotne:

Przygotowując się do egzaminu na studia dzienne na ASP, skup się na nauce technik klasycznych w sztuce: szkicu z natury i rysunku anatomicznym człowieka oraz na nauce malowania martwych natur. Polskie uczelnie ASP hołdują klasycznemu wykształceniu w sztukach pięknych. Jeśli np. jesteś fanem SF i chcesz tworzyć prace fantastyczne, to pole do popisu będziesz miał DOPIERO na 3 roku studiów, po wybraniu specjalizacji ‘ilustracja’ lub ‘komiks’.

Szkic, rysunek anatomiczny.

Wymagania egzaminacyjne.

Masz pytania w sprawie lekcji sztuki?

Skontaktuj się.