Profesjonalne przygotowanie do egzaminu na Akademię Sztuk Pięknych, przygotowanie do egzaminu do liceum plastycznego. Lekcje rysunku i malarstwa indywidualne. Lekcje Sztuki, Warszawa.

Lekcje indywidualne.

Prowadzę indywidualne lekcje rysunku i malarstwa. Zapraszam na lekcje do mojej pracowni w Warszawie na Ochocie. Przyjeżdżasz do mnie raz lub dwa razy w tygodniu z teczką wykonanych przez Ciebie samodzielnie prac. Z lekcji na lekcję zadaję tematy do wykonania. Uczymy się rysunku - szkicu i studium anatomicznego, malarstwa, jak także rzeźby (w przypadku gdy zdajesz do liceum plastycznego). Prace omawiamy, wybieramy najlepsze, nadaję kierunek rozwoju dla Twojego talentu. Od razu pracujemy nad wyborem prac do teczki. Jak zapewne wiesz, teczka z pracami jest wymogiem egzaminacyjnym w procesie rekrutacji na ASP. W przypadku zdawania do liceum plastycznego, teczka z pracami nie obowiązuje we wszystkich liceach, ale nawet jeśli nie, trzeba prezentować prace na jednorazowych konsultacjach dla kandydatów do tych szkół.

Musisz nauczyć się rysować i malować w ten sposób, by wykonać w niedługim czasie trwania egzaminu zadane tematy. Wymogi egzaminacyjne na Akademię Sztuk Pięknych i do liceów plastycznych są oczywiście inne, zapraszam do przeczytania moich dedykowanych artykułów na te tematy: Egzaminy na ASP lub Egzaminy do liceum plastycznego.

Niezależnie, na jaką uczelnię / do szkoły artystycznej zdajesz, pod moim kierunkiem zdobędziesz i rozwiniesz swoje umiejętności artystyczne. Najpierw nauczyć się musisz wykonywać szkice ołówkiem - będzie to nauka szkicowania dłoni, stóp, postaci - na kartkach w formacie A4, stopniowo przejdziemy do nauki rysowania wielkoformatowego studium postaci. Wymagania dla kandydatów na ASP to umiejętność narysowania studium anatomicznego postaci w formacie kartonu 100 x 70 cm.

Uczyć się będziemy malować martwą naturę. Co istotne, wypracować musisz taki styl malarski, aby ukończyć obraz martwej natury w ciągu 1,5 godziny (egzaminy - liceum plastyczne, format kartki A3), lub w ciągu 4 godzin (ASP, format kartonu 50 x 70 cm).

Czas na egzaminach zawsze będzie gonił. ‘Studium postaci w przestrzeni’ na egzaminie na Akademię Sztuk Pięknych, musisz wykonać podczas jednej lub dwóch sesji po 4 godziny (wliczając w to przerwy na odpoczynek dla modela). Na wykonaną ołówkiem pracy ilustracyjnej na zadany temat na egzaminie do liceum plastycznego, masz tylko 1,5 godziny (format kartki A3).

To tylko przykłady zadań egzaminacyjnych, które jak zapewne wiesz, są wieloetapowe. Poszczególne wydziały Akademii Sztuk Pięknych, jak także poszczególne licea plastyczne, mają własne wymogi egzaminacyjne. Łączy je jednak to, że absolutną podstawą są wysokie umiejętności techniczne kandydata w rysowaniu modela i malowaniu martwych natur.

Jednym z punktów egzaminu na Akademię Sztuk Pięknych jest ‘zadanie dodatkowe’, inne na każdym wydziale ASP. Może być to np. zadanie wykonania ilustracji na podany na egzaminie temat (4 godz. na wykonanie takiej pracy - Wydział Grafiki) czy też bardziej złożone zadanie projektowe, na którego wykonanie masz 8 godzin (Wydział Wzornictwa Przemysłowego). Do wykonania takich zadań również przygotuję Cię na lekcjach.

Ponadto przygotuję Cię do rozmowy kwalifikacyjnej, która jest równie wysoko punktowana jak część egzaminów praktyczna. Na egzaminie na ASP musisz umieć ‘sprzedać’ się, atrakcyjnie zaprezentować jako ‘kandydat na artystę’, z kolei w liceum plastycznym egzamin ustny ma bardziej formalny charakter - będzie sprawdzana Twoja wiedza z zakresu historii sztuki.

Zapraszam do kontaktu ze mną, w celu omówienia szczegółów lekcji, zapraszam na lekcje!

Istotne:

Warto jeszcze przed podjęciem studiów na ASP zdobyć bardzo solidne umiejętności w zakresie rysunku artystycznego i malarstwa. To zaprocentuje już na pierwszym roku studiów, kiedy dojdą przedmioty artystyczne, jak np. grafika warsztatowa (Wydział Grafiki) czy technologia malarstwa sztalugowego (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki). Wówczas już wtedy zaczniesz wykonywać wartościowe prace, zamiast marnować potencjał tych zajęć na doszkalanie się w rysunku czy malowaniu.

Szkic, rysunek anatomiczny.

Wymagania egzaminacyjne.

Masz pytania w sprawie lekcji sztuki?

Skontaktuj się.