Poezja ilustrowana 03 - Imaginacje XXII/II, digital painting, z cyklu ilustracji Imaginacje II do poematu  Evviva l`arte! Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Ilustracja artystyczna, sztuka oniryczna, Anna Maria Karolak. Poezja ilustrowana 03 - Imaginacje XXII, digital painting, z cyklu ilustracji Imaginacje II do poematu  Evviva l`arte! Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Ilustracja artystyczna, sztuka oniryczna, Anna Maria Karolak. Poezja ilustrowana 03 - Imaginacje XXIII/II, digital painting, z cyklu ilustracji Imaginacje II do poematu  Evviva l`arte! Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Ilustracja artystyczna, sztuka oniryczna, Anna Maria Karolak. Poezja ilustrowana 03 - Imaginacje XXIII, digital painting, z cyklu ilustracji Imaginacje II do poematu  Evviva l`arte! Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Ilustracja artystyczna, sztuka oniryczna, Anna Maria Karolak. Poezja ilustrowana 03 - Imaginacje XX/II, digital painting, z cyklu ilustracji Imaginacje II do poematu  Evviva l`arte! Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Ilustracja artystyczna, sztuka oniryczna, Anna Maria Karolak. Poezja ilustrowana 03 - Imaginacje XX, digital painting, z cyklu ilustracji Imaginacje II do poematu  Evviva l`arte! Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Ilustracja artystyczna, sztuka oniryczna, Anna Maria Karolak. Poezja ilustrowana 03 - Imaginacje XXI, digital painting, z cyklu ilustracji Imaginacje II do poematu  Evviva l`arte! Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Ilustracja artystyczna, sztuka oniryczna, Anna Maria Karolak. Poezja ilustrowana 03 - ilustracje z cyklu Imaginacje II do poematu  Evviva l`arte! Kazimierza Przerwy-Tetmajera, fragmenty. Ilustracja artystyczna, sztuka oniryczna, Anna Maria Karolak.
Poezja ilustrowana 03 - Imaginacje XXI/II, digital painting, z cyklu ilustracji Imaginacje II do poematu  Evviva l`arte! Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Ilustracja artystyczna, sztuka oniryczna, Anna Maria Karolak.

O pracach:

Ilustracje z cyklu “Imaginacje II”, digital painting, 2014. Jest to ewolucja motywów graficznych z cyklu “Imaginacje I” (2012).

Inspiracją dla powstania tych prac był poemat Kazimierza Przerwy-Tetmajera “Evviva l`arte!”.

Sztuki piękne i nauka sztuki.

Skontaktuj się.

Projektowanie stron internetowych.

Karolak Project.