Biedronka Piórko 2021. Ilustracje do bajki na konkurs.

Są to moje ilustracje utworzone do bajki w konkursie “Konkurs Piórko 2021 – nagroda Biedronki”. W projekcie okładki zostawiłam na górze puste pole na umieszczenie nazwiska autora bajki, które nie zostało jeszcze ujawnione. Podany został tylko tytuł bajki.

These are my illustrations created for a fairy tale in the competition “Biedronka Piórko Competition 2021”. In the cover design, I left a blank at the top for the name of the author of the fairy tale, which has not yet been disclosed. Only the title of the fairy tale was given: “Fabryka marzeń” / “Dream factory”.